Gezin na draagmoederschap

Een gezin dat gevormd wordt met hulp van een draagmoeder (en eventueel een eiceldonor) is een gewoon gezin, maar ook een beetje anders: er zijn extra mensen betrokken. Zij maken onderdeel uit van de ontstaansgeschiedenis van het kind. En horen er daarom ook bij. Het kind heeft (biologische) familie buiten het gezin. En één van de ouders heeft misschien geen bloedband met het kind.

  • Familie ben je niet alleen als je genetisch verwant bent. Een niet-biologische ouder is net zoveel ouder als ouder die wel een bloedband heeft met het kind. En de draagmoeder (en donormoeder) is ook familie van het kind. De grenzen van ‘wie is familie’ verschuiven.
  • De band tussen ouder en kind is gebaseerd op liefde, veiligheid en vertrouwen. Dat kan niet zonder eerlijk en open te zijn over draagmoederschap en donorconceptie. Bovendien is weten van wie je afstamt een mensenrecht.
  • Door van jongs af aan met je kind in gesprek te gaan over draagmoederschap, ontstaat er een sfeer van openheid en vertrouwen, en zal een kind zich ook veilig voelen om vragen te stellen.
FacebookTwitter

Ook interessant
Wie is familie bij draagmoederschap?
Een kind krijgen met hulp van draagmoeder (en een donor), betekent dat het kind familie heeft buiten het eigen gezin. [...]
Het belang van openheid bij draagmoederschap
Openheid over draagmoederschap is belangrijk voor de ouder-kind band. En: weten van wie je afstamt is een mensenrecht. [...]
Praten over draagmoederschap
Hoe doe je dat, praten over draagmoederschap? Wat vertel je, en op welk moment? [...]