Over draagmoederschap.nl

Het Landelijk informatiepunt draagmoederschap is er voor iedereen die te maken heeft met draagmoederschap. Op draagmoederschap.nl vind je relevante en betrouwbare informatie en ervaringsverhalen over gezinsvorming dankzij de hulp van een draagmoeder. Om goed geïnformeerde en weloverwogen keuzes te kunnen maken waarbij belangen van alle betrokkenen worden gewaarborgd. Het belang van het kind staat hierbij voorop.  

Draagmoederschap.nl is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die betrokken zijn bij draagmoederschap. Het Landelijk informatiepunt draagmoederschap wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Speerpunten

 • Het bieden van goede en betrouwbare informatie voor (wens)ouders, (aspirant) draagmoeders en eiceldonoren en hun omgeving, en voor kinderen die met hulp van een draagmoeder worden geboren. Op grond waarvan goed geïnformeerde en weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt.  
   
 • De belangen van alle betrokkenen worden gewaarborgd op grond van gelijkwaardigheid. Het belang van het kind staat voorop.  
   
 • Kinderen hebben recht om hun ontstaansgeschiedenis en afstammingsinformatie te kennen. Openheid staat hierbij centraal: in het belang van de kinderen worden ouders gestimuleerd om van jongs af aan openlijk met hun kinderen te praten over draagmoederschap (en de eventuele eiceldonatie ). Het is belangrijk dat kinderen de ruimte en vrijheid krijgen om zelf vorm te geven aan (familie)relaties.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door verschillende partijen:  

 • Fiom - organisatie actief op het gebied van afstammingsvragen en beheerder van de KID-DNA databank
 • Point netwerk - netwerk van professionals in de psychosociale fertiliteitszorg 
 • Special Interest Group (SIG) Gameetdonatie van de NVOG - beroepsvereniging van gynaecologen 
 • Stichting DuRF – stichting voor professionals die werken met en voor regenbooggezinnen en Anders ouderschapgezinnen.   
 • Stichting Meer dan Gewenst - stichting die zich inzet voor LHBT'ers met een gezin of een kinderwens 
 • Stichting Zwanger Voor Een Ander – Een stichting voor en over draagmoederschap in Nederland.  
   

Stichting Donorkind-  stichting die zich inzet voor de belangen en rechten van donorkinderen- was in 2022/2023 betrokken bij het opzetten van het informatiepunt. Vanaf 2024 zijn zij wegens overbelasting niet langer actief als lid van de redactieraad. 

Het Landelijk informatiepunt wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

 

Samenwerkingsovereenkomst draagmoederschap.nl

Convenant Landelijk informatiepunt draagmoederschap.pdf
pdf | 1 MB

Redactieraad

De samenwerkende partijen zijn vertegenwoordigd in de redactieraad. Een projectleider/contentmanager is aanspreekpunt en beheert de content. 

De leden van de redactieraad brengen kennis en ervaring uit hun achterban in, en bespreken de voortgang van doelen en speerpunten. 

In de redactieraad hebben zitting: 

 • Pauline van Berkel (namens Stichting Zwanger Voor Een Ander) 
 • Sara Coster (namens Stichting Meer dan Gewenst)  
 • Marieke Verhoeven (namens SIG Gameetdonatie van de NVOG) 
 • Annelieke Robben (namens Fiom)
 • Jo-an van der Tol (namens Stichting DuRF) 
 • Sjors Veenendaal (namens Stichting DuRF) 
 • Marja Visser (namens Point Netwerk) 
   

Projectleider is Minke Dijkstra.

Afbeelding
draagmoederschap redactieraad

De redactieraad van links naar rechts bij de lancering van het informatiepunt in juni 2023:

Annelieke Robben, Monique Mochtar, Minke Dijkstra, Marja Visser, Marieke Verhoeven, Pauline van Berkel, Sara Coster, Ties van der Meer en Sjors Veenendaal.

Helaas ontbreekt Jo-an van der Tol op deze foto.

Ontstaansgeschiedenis draagmoederschap.nl

In 2021 is het Landelijk informatiepunt donorconceptie gelanceerd. Met als doel relevante en betrouwbare informatievoorziening te bieden aan donorkinderen, donoren en (wens)ouders en ook voor zorgprofessionals.

In navolging hiervan heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de vraag voorgelegd aan de projectleider en redactieraad van het Landelijk informatiepunt donorconceptie of zij bereid zijn ook de informatievoorziening voor draagmoederschap te gaan verzorgen. De redactieraad Donorconceptie is voor Draagmoederschap uitgebreid met een vertegenwoordiger vanuit Zwanger Voor Een Ander en vertegenwoordigers vanuit Stichting DuRF, met expertise op het gebied van draagmoederschap. 

Beide informatiepunten staan voor relevante en betrouwbare informatie voor (wens)ouders, (aspirant) draagmoeders en donoren en hun omgeving, en kinderen die bij hen/met hun hulp geboren worden. Het morele recht van kinderen om hun ontstaansgeschiedenis en afstammingsinformatie te kennen, en de ruimte en vrijheid voor kinderen om familierelaties zelf vorm te geven, vormen hierbij het uitgangspunt. Het Landelijk informatiepunt draagmoederschap is ondergebracht op een eigen website, welke in vormgeving en inhoudelijk opzet aansluit bij donorconceptie.nl.   

De lancering van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap loopt vooruit op het nieuwe wetsvoorstel. 

Symposium 'Weloverwogen draagmoederschap'

Ter gelegenheid van de lancering van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap werd op vrijdag 16 juni 2023 het online symposium: "Weloverwogen draagmoederschap" georganiseerd. De opname van het symposium is hier terug te kijken.

FacebookTwitter

Ook interessant
Onderzoek & media bibliotheek
Kennisbank waarin alles wat er onderzocht, geregeld en gepubliceerd is rondom draagmoederschap te vinden is. [...]
Wat is draagmoederschap?
Wat is draagmoederschap precies? En vormen van draagmoederschap zijn er? [...]
Onderzoek & media bibliotheek
Kennisbank waarin alles wat er onderzocht, geregeld en gepubliceerd is rondom draagmoederschap te vinden is. [...]