Wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Tijdslijn 

Op vrijdag 30 juni 2023 is de ministerraad akkoord gegaan met het indienen van het langverwachte wetsvoorstel "Kind, draagmoederschap en afstamming" bij de Tweede Kamer. In de dagen die hierop volgden is hier veel mediabelangstelling voor geweest.

Op dinsdag 4 juli is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de andere bijbehorende stukken zijn in te zien op de website van de Tweede Kamer

In verband met de val van het kabinet was het onzeker of het wetsvoorstel controversieel zou worden verklaard. Op 12 september 2023 is het wetsvoorstel afgevoerd van de lijst van controversiële onderwerpen. 

Op 19 oktober 2023 is het verslag van het wetsvoorstel ingebracht. In het vierde kwartaal van 2024 zal de de regering reageren op de vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel. 

Het kan nog een hele tijd duren voor de wetgeving in werking wordt gesteld. 

Achtergrond

Eerder gaven tijdens het symposium “Weloverwogen draagmoederschap”  Bregje Volkers en Maril Gelauff van het Ministerie van Justitie en Veiligheid toelichting bij de procedure rond het nieuwe wetsvoorstel.

In onderstaand document worden de huidige situatie, het doel van het nieuwe wetsvoorstel, de voorwaarden voor binnenlandse en buitenlandse trajecten en de overige elementen van het wetsvoorstel beknopt weergegeven.

In het verslag Wetsvoorstel draagmoederschap lees je de reacties en vragen van de verschillende partijen op het wetsvoorstel (oktober 2023).

Lees ook de samenvatting van het wetsvoorstel van Stichting Zwanger voor een Ander.

Beknopt overzicht wetsvoorstel

wetgeving draagmoederschap
pdf | 43 kB

Verslag voorstel Draagmoederschap 23 oktober 2023

Wetsvoorstel draagmoederschap
pdf | 145 kB
FacebookTwitter