Wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Op vrijdag 30 juni 2023 is de ministerraad akkoord gegaan met het indienen van het langverwachte wetsvoorstel "Kind, draagmoederschap en afstamming" bij de Tweede Kamer. In de dagen die hierop volgden is hier veel mediabelangstelling voor geweest.

Op dinsdag 4 juli is het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de andere bijbehorende stukken zijn in te zien op de website van de Tweede Kamer

In verband met de val van het kabinet was het onzeker of het wetsvoorstel controversieel zou worden verklaard. Op 12 september 2023 is het wetsvoorstel afgevoerd van de lijst van controversiële onderwerpen. Op 13 september 2023 is de procedurevergadering rond het wetsvoorstel gepland. Daar zal het voorstel worden ingediend om het verslag op 4 oktober 2023 in te brengen. 

Naar verwachting kan het nog wel twee a drie jaar duren voor de wetgeving in werking wordt gesteld. 

Eerder gaven tijdens het symposium “Weloverwogen draagmoederschap”  Bregje Volkers en Maril Gelauff van het Ministerie van Justitie en Veiligheid toelichting bij de procedure rond het nieuwe wetsvoorstel.

In onderstaand document worden de huidige situatie, het doel van het nieuwe wetsvoorstel, de voorwaarden voor binnenlandse en buitenlandse trajecten en de overige elementen van het wetsvoorstel beknopt weergegeven.

Lees ook de samenvatting van het wetsvoorstel van Stichting Zwanger voor een Ander.

Beknopt overzicht wetsvoorstel

Visual Rijksoverheid.pdf
pdf | 43 kB
FacebookTwitter