23 oktober 2023

Wetgeving voor draagmoederschap

Tussentijdse updates vanuit de overheid zijn terug te vinden op deze webpagina waar het wetsvoorstel en alle stappen gerelateerd hieraan vermeld worden.

Op 23 oktober is hier een verslag toegevoegd. Er wordt door het ministerie gewerkt aan een antwoord op alle vragen die in het verslag zijn gezet.

Draagmoederschap wordt bij wet geregeld in Nederland. Tot op heden is er geen specifieke regeling voor ouderschap na draagmoederschap. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met een wetsvoorstel dat daar verandering in gaat brengen. Lees het volledige bericht hierover op de website van Rijksoverheid. Volg het Landelijk informatiepunt draagmoederschap om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel.

 

 Meer informatie over het Wetsvoorstel Wet Kind, draagmoederschap en afstamming

 

Minister Weerwind: “In de eerste plaats zorgen we er met deze wet voor dat kinderen geboren uit draagmoederschap in ieder geval juridisch gezien een goede start maken. Zowel draagmoeder als wensouders weten op deze manier waar ze aan toe zijn. Met een wettelijke regeling voor draagmoederschap, geven we wensouders een overzichtelijk kader zodat zij weten waar zij op moeten letten en wat belangrijk is. Het is aan wensouders om in het belang van hun toekomstige kind verantwoorde keuzes te maken.”
Minister Franc Weerwind

Meer weten?

Verschillende media besteden aandacht aan het nieuwe wetsvoorstel , bijvoorbeeld: 

Tijdens het symposium “Weloverwogen draagmoederschap”  op 16 juni 2023 gaven Bregje Volkers en Maril Gelauff van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitleg bij de procedure rond het nieuwe wetsvoorstel.

FacebookTwitter