19 juni 2023

Symposium 'Weloverwogen draagmoederschap' terugkijken

Ter gelegenheid van de lancering van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap organiseerden wij op vrijdag 16 juni 2023 het online symposium: "Weloverwogen draagmoederschap". Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag!

De opname van het symposium is hier terug te kijken:

Programma

De volgende onderwerpen kwamen tijdens het symposium behandeld:

Opening symposium ‘Weloverwogen draagmoederschap’ door gespreksleider Simon Timmerman

Draagmoederschap in Nederland In gesprek over de geschiedenis en de huidige situatie van draagmoederschap in Nederland. Met Sylvia Dermout (video), Pauline van Berkel en Marieke Verhoeven

Dillema’s rond draagmoederschap Tafelgesprek over ethische vraagstukken bij draagmoederschap. Met Marja Visser en Ties van der Meer

In gesprek over draagmoederschap Over het belang van goede communicatie en counseling tussen wensouders, draagouders en eventuele eiceldonoren. Met Sara Coster en Sjors Veenendaal

Draagmoederschap juridisch goed geregeld Over de huidige juridische situatie en nieuwe wetgeving. Met Jo-an van der Tol (video), Bregje Volkers en Maril Gelauff van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lancering van het Landelijk Informatiepunt draagmoederschap Aanleiding en speerpunten van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap. Rondleiding op de website. Met Minke Dijkstra en Pauline van Berkel

FacebookTwitter