Het Landelijk informatiepunt draagmoederschap

Het Landelijk informatiepunt draagmoederschap is er voor iedereen die te maken heeft met draagmoederschap. Op draagmoederschap.nl vind je relevante en betrouwbare informatie en ervaringsverhalen over gezinsvorming dankzij de hulp van een draagmoeder. Om goed geïnformeerde en weloverwogen keuzes te kunnen maken waarbij belangen van alle betrokkenen worden gewaarborgd. Het belang van het kind staat hierbij voorop.  

Draagmoederschap.nl is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die betrokken zijn bij draagmoederschap. Het Landelijk informatiepunt draagmoederschap wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Speerpunten van draagmoederschap.nl zijn:

  • Het bieden van goede en betrouwbare informatie voor (wens)ouders, (aspirant) draagmoeders en eiceldonoren en hun omgeving, en voor kinderen die met hulp van een draagmoeder worden geboren. Op grond waarvan goed geïnformeerde en weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt.  
     
  • De belangen van alle betrokkenen worden gewaarborgd op grond van gelijkwaardigheid. Het belang van het kind staat voorop.  
     
  • Kinderen hebben recht om hun ontstaansgeschiedenis en afstammingsinformatie te kennen. Openheid staat hierbij centraal: in het belang van de kinderen worden ouders gestimuleerd om van jongs af aan openlijk met hun kinderen te praten over draagmoederschap (en de eventuele eiceldonatie ). Het is belangrijk dat kinderen de ruimte en vrijheid krijgen om zelf vorm te geven aan (familie)relaties.
Ook interessant
Wat is draagmoederschap?
Wat is draagmoederschap precies? En welke vormen van draagmoederschap zijn er? [...]
Ethische aspecten bij draagmoederschap
Welke ethische aspecten zitten er aan draagmoederschap? [...]
Kiezen voor draagmoederschap
Wat betekent het als je als wensouder(s) hulp van een draagmoeder nodig hebt om je kinderwens te realiseren? [...]