Ter gelegenheid van de lancering van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap organiseerden wij op vrijdag 16 juni 2023 het online symposium: "Weloverwogen draagmoederschap". 

De opname van het symposium is hier terug te kijken:

Programma

De volgende onderwerpen kwamen tijdens het symposium behandeld:

Opening symposium ‘Weloverwogen draagmoederschap’ door gespreksleider Simon Timmerman

Draagmoederschap in Nederland In gesprek over de geschiedenis en de huidige situatie van draagmoederschap in Nederland. Met Sylvia Dermout (video), Pauline van Berkel en Marieke Verhoeven

Dillema’s rond draagmoederschap Tafelgesprek over ethische vraagstukken bij draagmoederschap. Met Marja Visser en Ties van der Meer

In gesprek over draagmoederschap Over het belang van goede communicatie en counseling tussen wensouders, draagouders en eventuele eiceldonoren. Met Sara Coster en Sjors Veenendaal

Draagmoederschap juridisch goed geregeld Over de huidige juridische situatie en nieuwe wetgeving. Met Jo-an van der Tol (video), Bregje Volkers en Maril Gelauff van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lancering van het Landelijk Informatiepunt draagmoederschap Aanleiding en speerpunten van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap. Rondleiding op de website. Met Minke Dijkstra en Pauline van Berkel

 

Disclaimer

In de opening wordt Durf per abuis niet genoemd als onderdeel van de redactieraad van het Landelijk informatiepunt draagmoederschap. Freya staat wel vermeld op de website als relevante organisatie, maar heeft geen actieve bijdrage in het informatiepunt. 

Tijdens het symposium wordt actuele informatie gegeven zoals ten tijde van het symposium (16 juni 2023) het geval is. Houd wijzigingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, bijvoorbeeld via deze website. Raadpleeg altijd tijdig een gespecialiseerde jurist voor een traject van start gaat.


FacebookTwitter