Het belang van openheid bij draagmoederschap

De band tussen ouder en kind is gebaseerd op liefde, veiligheid en vertrouwen. Dat kan niet zonder eerlijk en open te zijn over draagmoederschap (en donorconceptie). Bovendien is weten van wie je afstamt een mensenrecht.

Weten van wie je afstamt: een mensenrecht

In het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om te weten wie hun (biologische) ouders zijn. Of een kind in de toekomst daadwerkelijk wil weten wie de draagmoeder of eiceldonor is, is aan het kind zelf. De één wil dat graag, de ander zegt niet geïnteresseerd te zijn, weer een ander wil dit pas later in haar leven weten, bijvoorbeeld als zij zelf kinderen krijgt.

Kinderen kunnen alleen gebruik maken van dit recht als hun ouders hun verteld hebben dat zij geboren zijn met hulp van draagmoeder (en eventueel een eiceldonor). 

Geheimen zijn schadelijk

Een kind niet vertellen over draagmoederschap en donorconceptie, betekent dat ouders een geheim hebben voor hun kind. Geheimen over zoiets groots als je ontstaansgeschiedenis en afstamming hebben invloed op familierelaties. We weten uit onderzoek dat dit soort geheimen storen in gezinnen en schadelijk kunnen zijn voor de liefdesband in de ouder-kind relatie.

Als ouders draagmoederschap proberen geheim te houden, zijn zij vaak bang dat dit geheim toch ontdekt wordt. Dat kan zorgen voor stress of spanningen in hun relatie. Kinderen die opgroeien in een gezin met zo’n geheim met de spanningen die daarbij horen, voelen vaak dat er iets niet klopt. Kinderen denken dan bijvoorbeeld dat zij iets niet goed gedaan hebben. 

Door draagmoederschap en/of donorconceptie geheim te houden, bestaat ook de kans dat een kind op een onbedoelde en vervelende manier haar ontstaansgeschiedenis ontdekt. Via een tante of een buurvrouw, in een ruzie tussen of met haar ouder(s), of uit een DNA-test bij een internationale DNA-databank.

Dat is niet alleen pijnlijk voor iedereen, het is ook schadelijk voor het vertrouwen.

FacebookTwitter

Ook interessant
Praten over draagmoederschap
Hoe doe je dat, praten over draagmoederschap? Wat vertel je, en op welk moment? [...]
Ervaringen van wensouders
lees hier ervaringen van wensouders [...]
Ervaringen van draagmoeders
Leer van de ervaringen van anderen [...]