Historisch, systemisch en juridisch perspectief van niet-traditionele gezinnen in rechtspraak en jeugdzorg

Dit artikel pleit voor een meer open blik naar gezinnen en gezinssystemen, zowel binnen hulpverlening als binnen rechtspraak, ook als de gezinsstructuur anders is dan de eigen gezinsstructuur. Zodat er een meer gelijkwaardige behandeling komt van alle soorten ouders en alle kinderen die daaruit worden geboren. Met de titel wordt verwezen naar kinderen die soms geconfronteerd worden met zaken waar deze kinderen zich niet mee bezig zouden moeten houden, veroorzaakt door (voor)oordelen, aannames en onbekendheid. De auteurs pleiten voor meer bekendheid, bewustwording en een open blik naar andere gezinssamenstellingen.


FacebookTwitter