10 november 2023

Draagmoederschap in partijprogramma's

Tweede Kamerverkiezingen - 22 november 2023

In een aantal partijprogramma's staan zaken omtrent draagmoederschap en/of geboorte vermeldt. Onderstaande informatie komt letterlijk uit de partijprogramma's.

Wij geven hiermee geen stemadvies. We adviseren een eigen geïnformeerde keuze te maken voor welke partij je een stem uitbrengt op woensdag 22 november.

partijprogramma's

partij draagmoederschap en geboorte link naar het programma
VVD Ieder gezin telt mee. We werken aan wettelijke regelingen voor meerouderschap, gezag en draagmoederschap in lijn met de adviezen van de Staatscommissie Herijking ouderschap en het recente wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming. Daarnaast onderzoeken we hoe zorg voor mensen met een kinderwens, ongeacht relatievorm, verbeterd kan worden. VVD-2023-2027
verkiezingsprogramma
D66 IVF vergoeden bij draagmoederschap
D66 wil een regeling voor draagmoederschap die de rechten van kinderen, wensouders en draagmoeders beschermt
Uitbreiding geboorteverlof, voor beide ouders (m/v/x/)
D66 2023-2027
verkiezingsprogramma
CDA x CDA 2023-2027
ontwerpverkiezingsprogramma
ChristenUnie Geen regeling rond draagmoederschap. De ChristenUnie heeft grote bezwaren tegen het reguleren van draagmoederschap waarbij het kind genetisch slechts gedeeltelijk of in het geheel niet met de ouders verwant is. Nederland heeft de afgelopen 30 jaar een consistent ontmoedigingsbeleid gevoerd rond draagmoederschap. De ChristenUnie ziet geen reden om daar verandering in te brengen. Er komt een verbod op internationaal draagmoederschap ChristenUnie 2023-2028
conceptverkiezingsprogramma
Bij1 Er komt een wet op draagouderschap op basis van het Wetsvoorstel kind, draagmoederschap en afstamming, met solide berscherming voor kinderen, draagouders en wensouders BIJ1 programma 2023
GroenLinks-PvdA Erkenning voor regenbooggezinnen. Vruchtbaarheidsbehandelingen worden voortaan vergoed voor draagmoeders die een kind dragen voor diverse gezinnen. GL-PvdA
verkiezingsprogramma
SP x SP 
conceptverkiezingsprogramma
Volt Er komt zo snel mogelijk een wet op draagmoederschap. Daarnaast moet er in Europees en internationaal verband gezocht worden naar oplossingen om massaspermadonoren te stoppen en anonimiteit tegen te gaan. Volt Nederland
conceptverkiezingsprogramma
BBB x BBB_november 2023
verkiezingsprogramma
NSC x NSC - Omtzigt 2023
verkiezingsprogramma
Denk x DENK 2023-2027
verkiezingsprogramma
SGP Het krijgen van kinderen mag nooit een commercieel project zijn. Bij draagmoederschap uit het buitenland is in veel gevallen sprake van uitbuiting en het om financiële redenen ondergaan van een belastende behandeling als eiceldonatie. Dat is ongewenst, mede gezien de gevolgen die het voor kinderen heeft. SGP 2023-2027
verkiezingsprogramma
Partij voor de Dieren Er komt een volwaardige wettelijke regeling, inclusief tijdsplanning, voor een meerouderschap, -gezag en een draagmoederschapsregeling. Kunstmatige inseminatie blijft vergoed voor vrouwenparen en alleenstaande vrouwen. IVF bij draagmoederschap wordt vergoed voor diverse gezinsvormen, dus ook bij bijvoorbeeld mannenparen en trans personen. De bescherming van donorkinderen wordt verbeterd en er komt een wettelijk maximum aan het aantal donaties per spermadonor Partij voor de Dieren 2023 
ontwerpverkiezingsprogramma
Partij voor de Vrijheid x PVV 2023
verkiezingsprogramma
Forum voor Democratie x FVD 2023-2027
verkiezingsprogramma
JA21 x JA'21 2023
verkiezingsprogramma
FacebookTwitter